שושנת הכרמל 49

הפרוייקט לאחר אישור הועדה המקומית וועדת הערר.